O konkursie

 

 

- Zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu  okładki zeszytu szkolnego pokazującej, jak można wykorzystać  urządzenia mobilne (np. telefon, tablet)  
   oraz darmowe aplikacje na te urządzenia, do nauki.
Ważne - projektując okładkę zeszytu, należy pominąć miejsce na podpisanie zeszytu
(zeszyt będzie miał podpis na drugiej stronie okładki, której nie obejmuje praca konkursowa).   
- Projekt  okładki musi być wykonany w oparciu o szablon (plik z zakładki DO POBRANIA)  w dowolnym programie graficznym.
- Nie wolno zmieniać parametrów szablonu, w oparciu, o który powstanie praca konkursowa. Komentarz umieszczony na szablonie należy przed przystąpieniem
   do projektowania usunąć. 
- Najlepsze projekty zostaną wydrukowane i rozesłane do wybranych szkół.